"Дигитални инструменти в превода и в езикознанието"

Конференцията завърши.
Присъединяването е отворено: вторник, 6 юни 2023, 13:30
Присъединяването е затворено: вторник, 6 юни 2023, 14:30